DIPLOMERING AV UROTERAPEUTER

Titeln uroterapeut är inte skyddad, så även personer utan formell utbildning kan kalla sig uroterapeut. UTF har därför beslutat att diplomera de uroterapeuter som har en slutförd uroterapiutbildning som stämmer överens med de krav föreningen har för medlemskap. 

Ansökan om diplomering

Skicka ansökan till:

UTFs ordförande Eva Westling
Hägernäsvägen 2
183 66 TÄBY

tillsammans med en kopia på kursbevis från uroterapiutbildningen och ett frankerat A4-kuvert med namn och adress. Frankeringen skall gälla för 50 gram. Gäller för  för svenska medlemmar.
Medlemmar från övriga Norden skickar ansökan, en kopia på kursbevis från uroterapiutbildningen och ett ofrankerat A4-kuvert med namn och adress.


UTFs medlemmar erhåller diplomet kostnadsfritt. Övriga betalar en administrationskostnad på 200 kr, som sätts in enligt nedan: 
Swedbank: bankgiro 5706-3968 
IBAN: SE68 8000 0810 5999 4166 6894 
BIC/SWIFT: SWEDSESS
Ange namn, födelseår samt att det gäller diplomering

Diplomet skickas ut efter det att avgiften har registrerats. Diplom skickas ut två gånger per år, dels efter årsmötet och dels efter styrelsens arbetsdagar i september/oktober. UTF prioriterar sina medlemmar. 

Vid frågor angående diplomering, kontakta UTF:s ordförande
Eva Westling